Brochure aanvragen

Ringbaan Oost 102, Tilburg

Flexibele kantoorruimte 

In het representatieve en goed bereikbare kantoorverzamelgebouw zijn kantoren met verschillende omvang gelegen. Er is keuze uit kantoorunits met een oppervlakte van 20 tot 150 m². combineren is natuurlijk mogelijk.

In het kantoorverzamelgebouw aan de Ringbaan Oost te Tilburg verhuren we kantoorruimte. Hierin kun je losse kamers / units huren vanaf 20 m². Bij deze kantoorunits horen centrale voorzieningen zoals pantry’s, toiletten en ontvangstruimten.  Het gebruik van deze centrale ruimtes zijn in de huurprijs begrepen.

Door de aanwezigheid van vele zakelijke dienstverleningsbedrijven die zich in het kantoorgebouw hebben gevestigd zijn formele  en informele contacten gemakkelijk gelegd.

Locatie   
Het kantoorgebouw  is gelegen aan de Ringbaan Oost  van Tilburg. van de snelweg A58 is het pand binnen 5 auto-minuten te bereiken. Onder het kantoorgebouw is een ruime parkeergarage gelegen. Er is een zeer ruime parkeernorm van 1 op 30. Dit is zeer gunstig voor een dergelijke kantoorgebouw. In de buurt kan vrij geparkeerd worden. Bushalteplaatsen zijn op korte loopafstand gelegen.

Huurperiode
Voor de verhuur hanteren we Easy in – easy out huurovereenkomsten, voornamelijk voor de  voor de kleinere en middelgrote units. Dit betekent een looptijd van één jaar. Kortere looptijden zijn bespreekbaar. In het geval dat u een kortere huurtermijn dan één jaar wenst, wordt een opslag van 10% op de huurprijs berekend.

Voor de grote units hanteren we huurovereenkomsten van drie of vijf jaar. Maar in specifieke gevallen is een huurtermijn van één jaar bespreekbaar.

Beschikbaar
Momenteel beschikbaar:

Eerste etage:       Unit van : 38, 42 of 58 m²

Tweede etage:    Units van 15 m² tot 82 m² , totaal 13 units

Derde etage:       Units van 8 tot 115 m², totaal 7 units

 

Voorzieningen:

 • Stoffering
 • Verlichting en verwarming
 • Postbezorging
 • Gebruik pantry en toiletten
 • Gebruik ontvangstruimte
 • Intercom
 • Optioneel airco.

 

Huurperiode :  Easy in – easy out huurovereenkomsten voor de kleinere en middelgrote units. Dit betekent een looptijd van één jaar. Kortere looptijden zijn mogelijk. In dat geval wordt 10% opslag van de huurprijs berekend.  Grote units kennen huurovereenkomsten vanaf één jaar. Drie en vijf jaar als huurtermijn is echter regulier.

Opzegtermijn: De opzegtermijn is afhankelijk van de looptijd. Bij één jaar is dit drie maanden,  bij drie jaar zes maanden en bij vijf jaar twaalf maanden.

Indexering: Jaarlijks conform CPI-prijsindexcijfer  CPI alle huishoudens, (2006 = 100, dan wel meest recente tijdsbasis), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Huurprijzen             Kleinere units:

 Units tot 22 m²                  Huurprijs                       € 300,- per maand incl. servicekosten

 Units 22 m² – 30 m²         Huurprijs                       € 395,- per maand incl. servicekosten

Middelgrote units:

 Units van circa 50 m²      Huurprijs                       € 525,- per maand incl. servicekosten

 Units van circa 70 m²      Huurprijs                       € 775,- per maand incl. servicekosten

 Units van circa 80 tot 85 m²      Huurprijs           € 850,- per maand incl. servicekosten

Grote units:

Units meer dan 85 m²       Huurprijs                       Vanaf €1.350,- per maand.

Parkeren:  De kleinere units kunnen beschikken over maximaal één inpandige parkeerplaats in de parkeerkelder. De middelgrote units kunnen beschikken over twee parkeerplaatsen in de parkeerkelder.  Bij de grote units is aantal parkeerplaatsen bespreekbaar. Huurprijs per parkeerplaats is € 50,- per plaats per maand.

Zekerheidsstelling: Waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van tenminste twee maanden.

Omzetbelasting:  Er wordt geopteerd voor met BTW belaste verhuur. Indien de huurder niet aan het ’90 %-criterium’ (aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dan wordt de overeengekomen kale huurprijs zodanig verhoogd, dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Bijzonderheden:  Huurder is aan verhuurder éénmalig een bedrag van € 50,- verschuldigd ten behoeve van het verkrijgen van twee druppels (sleutels) en het gebruik van de intercom.
Indien huurder dat wenst zal verhuurder zorgen voor wegbewijzering in het gebouw. Huurder is dan aan verhuurder éénmalig een bedrag van € 50,-exclusief BTW verschuldigd ten behoeve van deze wegbewijzering in het gebouw. De bewegwijzering is standaard, aanpassingen van het standaardmodel kunnen leiden tot meerkosten voor huurder.

 

Servicekosten                    De servicekosten omvatten onder meer:

 • schoonhouden van de algemene/gemeenschappelijke ruimten en dienstruimten aan de binnenzijde en buitenzijde, algemene terreinen, parkeerruimten, wegen etc
 • Bewassing beglazing aan de binnenzijde en buitenzijde, alsmede de ruiten aan de buitenzijde van de bedrijfsruimten
 • vuilafvoer en alles wat daarvoor nodig is (containerhuur, heffingen ed.)
 • serviceabonnement, elektriciteitsverbruik, brandstofverbruik, waterverbruik, verbruiksmeting, vastrecht, bediening, storingen verhelpen, keuringskosten e.d. ten behoeven van, en voor zover aanwezig:
  centrale verwarmingsinstallatie
 • brandmeldinstallatie
 • brandblusapparatuur
 • noodverlichting
 • overige installaties en apparatuur
  • de onroerende zaakbelasting, waterschaps- of polderlasten,
  • milieuheffingen, rioolrecht, omslagheffing, bestaande of toekomstige belastingen, precariorechten, heffingen en retributies, die aan verhuurder worden belast,
  • receptiediensten, voor zover aanwezig en afgesproken
  • algemeen klein onderhoud voor de algemene ruimten;
 • gemeenschappelijke verlichting
 • hang- en sluitwerk
 • onderhoud deuren
 • diverse voorkomende zaken

Huurbetaling                     De huur dient per maand vooruit te worden voldaan door middel van automatische incasso.

Aanvaarding                       In overleg


Adres:
Ringbaan Oost 102
5013 CD   Tilburg

Totaal aantal m²:  1.200
Huurbaar vanaf m²:  20
Huurprijs:  € 90,- - € 110,- p m² p j

Koopprijs:  n.v.t.