VERHUURD

Brochure aanvragen

Lijnsheike 8 Tilburg

GROTE, ZELFSTANDIGE WINKELRUIMTE
ca. 60 PARKEERPLAATSEN OP EIGEN TERREIN

Winkel: : ca. 1.400 m² winkel- en opslagruimte
Parkeerplaatsen: : 60 op eigen terrein
Huurprijs: : € 140.000,- per jaar excl. BTW
Aanvaarding: : In overleg

“BRUISEND HART VAN TILBURG NOORD”

Tilburg is met haar ruim 210.000 inwoners de zesde stad van Nederland. Hiervan wonen ca. 25.000 inwoners in Tilburg noord. Het Wagnerplein, wat op loopafstand is gelegen, is zeer recent volledig gerenoveerd. Dit gebied, wat “het bruisend hart van Tilburg Noord” worden genoemd, heeft een grote aantrekkingskracht voor het winkelend publiek uit de regio. Bedrijven als Action, Albert Hein, Hema, Kruidvat, maar ook horeca zoals Domino’s Pizza, hebben zich hier gevestigd.

Daarnaast vind in het gebied ook grootschalige woning renovatie en herontwikkeling plaats. Zo is de herontwikkeling van de woningen in het gebied Stelaertshoeve geïnspireerd uit de jaren ’30 van de vorige eeuw.

DE LOCATIE

De winkelruimte, op loopafstand van het Wagnerplein, is gelegen in de wijk De Heikant. De winkel is uitermate goed met het eigen vervoer te bereiken middels de buitenring rondom Tilburg. Een bushalte plaats is op 250 meter loopafstand. Via de Ringbanen vind u eenvoudig uw weg naar het centrum van Tilburg en bereikt u via de tangent snel de A58 (Breda – Eindhoven) en de A261 (Tilburg – Waalwijk).

HET PAND

Het in de jaren 60 gebouwde en uitgebreide pand heeft een winkeloppervlak van ca. 1.250 m², geheel op de begane grond gelegen alsmede opslagruimte. Op de eerste verdieping is de kantine en zijn de toiletten. Het pand met detailhandelsbestemming, dat valt binnen het bestemmingsplan Heikant 2007, is uitermate geschikt voor supermarkten en andere grootschalige winkels. Het pand wordt op dit moment nog gebuikt door Kwantum.

De bestemming valt onder het bestemmingsplan “Heikant 2007” en heeft als aanduiding ‘d’ :

(Omschrijving uit bestemmingsplan Heikant 2007):
7.11 Detailhandel
Onder detailhandel wordt verstaan: Het bedrijfsmatig te koop / ter gebruik aanbieden van goederen (waaronder begrepen uitstalling voor verkoop / gebruik), het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Concreet zal deze functie voorkomen in de vorm van winkel / – passage, warenhuis, supermarkt, showroom en dergelijke. Deze functie omvat alle branches / assortimenten. Tot detailhandel worden tevens gerekend winkelondersteunende (d.w.z. op winkelend publiek gerichte) horecavoorzieningen die een onderdeel uitmaken van -en zich bevinden binnenwinkelwarenhuizen of inpandig gesitueerd zijn in besloten winkelpassages en waarvoor de reguliere winkelsluitingstijden worden aangehouden. Ook ambulante handel in de vorm van de wekelijks terugkerende markten op diverse locaties in de stad moet worden aangemerkt als detailhandel. Voor wat betreft de verkoop van consumentenvuurwerk dient hetgeen binnen de vrijstelling in artikel 26.12 is opgenomen, in acht te worden genomen. Onder kleinschalige gemakswinkels moet worden verstaan: winkels die een aanvulling vormen op de bestaande verzorgingsstructuur waarbij een snelle boodschap kan worden gedaan. Deze winkels komen voor op locaties met veel passanten (NS station, benzinestations e.d.), grote werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties, universiteit e.d.) en bij grote voorzieningen (ziekenhuizen. Seniorencomplexen e.d.).

OPPERVLAKTE
Winkelruimte: ca. 1.250 m²
Kantoor/ kantine: ca. 45 m²
opslagruimte: ca. 105 m²

VOORZIENINGEN:
• Systeemplafonds (deels)
• Tegelvloer (deels)
• Electrische schuifdeuren entree
• Verwarmingssysteem
• Verlichtingsarmaturen
• Brandslanghaspels
• Kantoor / kantine op eerste verdieping
• Toiletten op eerste verdieping

PARKEREN
Er is zéér ruim parkeergelegenheid met 60 parkeerplaatsen op eigen terrein.

HUURPRIJS
€ 140.000,- per jaar te vermeerderen met BTW.

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing. Huurder dienst gas, water en elektra rechtstreeks aan leveranciers te voldoen. Huurder dienst zelf zorg te dragen voor het onderhoud van het pand en het parkeerterrein.

HUURPERIODE
5 + 5 jaar, overige huurperioden in overleg

OPLEVERDATUM
Per oktober 2018 of zoveel eerder als partijen overeen komen

OVEREENKOMST
Volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken ROZ model 30 januari 2015, artikel 7:230a BW bedrijfsruimte (kantoor- en overige bedrijfsruimte) et de bijbehorende algemene bepalingen en nodige aanvullingen.

INDEXERING
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de consumenten prijs index reeks ‘alle huishoudens’ samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (2013=100).

ZEKERHEIDSSTELLING
Ter zake van een huurovereenkomst is een bankgarantie of waarborgsom verschuldigd ten bedrage van drie maanden betalingsverplichtingen.

OMZETBELASTING
Over de te huren ruimte wordt wel omzetbelasting in rekening gebracht.

HUURBETALING
De huur dient per 3 maanden vooruit te worden voldaan door middel van automatische incasso.

BIJZONDERHEDEN
Het object wordt op dit moment nog gebruikt door Kwantum, tot oktober 2018. In goed onderling overleg kan de opleveringsdatum naar voren worden geschoven.

De bestemming valt onder het bestemmingsplan “Heikant 2007” en heeft als aanduiding ‘d’ :

(Omschrijving uit bestemmingsplan Heikant 2007):
7.11 Detailhandel
Onder detailhandel wordt verstaan: Het bedrijfsmatig te koop / ter gebruik aanbieden van goederen (waaronder begrepen uitstalling voor verkoop / gebruik), het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Concreet zal deze functie voorkomen in de vorm van winkel / – passage, warenhuis, supermarkt, showroom en dergelijke. Deze functie omvat alle branches / assortimenten. Tot detailhandel worden tevens gerekend winkelondersteunende (d.w.z. op winkelend publiek gerichte) horecavoorzieningen die een onderdeel uitmaken van -en zich bevinden binnenwinkelwarenhuizen of inpandig gesitueerd zijn in besloten winkelpassages en waarvoor de reguliere winkelsluitingstijden worden aangehouden. Ook ambulante handel in de vorm van de wekelijks terugkerende markten op diverse locaties in de stad moet worden aangemerkt als detailhandel. Voor wat betreft de verkoop van consumentenvuurwerk dient hetgeen binnen de vrijstelling in artikel 26.12 is opgenomen, in acht te worden genomen. Onder kleinschalige gemakswinkels moet worden verstaan: winkels die een aanvulling vormen op de bestaande verzorgingsstructuur waarbij een snelle boodschap kan worden gedaan. Deze winkels komen voor op locaties met veel passanten (NS station, benzinestations e.d.), grote werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties, universiteit e.d.) en bij grote voorzieningen (ziekenhuizen. Seniorencomplexen e.d.).


Adres:
Lijnsheike 8
5011LC   Tilburg

Totaal aantal m²:  1.400 m²
Huurbaar vanaf m²:  1.400 m²
Huurprijs:  €140.000,-

Koopprijs:  Niet van toepassing