VERHUURD

Brochure aanvragen

Centaurusweg ong. Tilburg

Algemeen

Het nieuwbouw bedrijfsgebouw is gelegen op industrieterrein Loven aan de Centaurusweg.   Industrieterrein Loven beschikt over een haven- en railterminal, wat voor veel bedrijven een belangrijke beweegreden is om zich op dit multimodale industrieterrein te vestigen. Daarnaast kenmerkt het industrieterrein zich door de diversiteit in gebouwen en haar gebruikers. Enkele bekende bedrijven die gevestigd zijn op het industrieterrein zijn: Pontmeyer, Albert Heijn, Kuehne & Nagel, Rhenus en NedTrain.

Locatie

Het object is gelegen aan de Centaurusweg op bedrijventerrein Loven. De Centaurusweg vormt een belangrijke ontsluitingsweg van het bedrijventerrein. Door de directe ligging van bedrijventerrein Loven aan de noordelijke ring rondom Tilburg is de bereikbaarheid met eigen vervoer uitstekend te noemen. Het centraal station is op korte afstand gelegen.

Object

De bedrijfshal, met een vrije hoogte van circa 6 meter is bereikbaar direct vanaf de  Centaurusweg. De kolomvrije hal heeft een vrije overspanning van bijna 16,5 meter!

Oppervlakte

Bedrijfsruimte:                                         ca. 868 m²

Mogelijkheden

  • Indien huurder dit wenst is de eigenaar bereid aanpassingen aan het pand te doen, zoals extra inpandige kantoorruimte, kantine en dubbele toiletruimte. Op basis van uw wensen zullen deze aanpassingen in de huurprijs worden verrekend.

Voorzieningen bedrijfsruimte :

  • Overheaddeuren;
  • Kleine kantoorruimte met toilet en pantry;
  • Heather.

 Huurder kan eventueel tevens gebruik maken van:

  • Buitenterrein (in overleg en indien beschikbaar);

Parkeren

Voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein.

Huurprijs

€ 55,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW.

Huurtermijn

Vijf (5) jaren.

Verlengingen

Optietermijn van vijf (5) jaar.

Huuringangsdatum

In overleg, na oplevering. (0plevering verwacht medio maart 2019)

Opzegtermijn

Twaalf (12) maanden

Huurbetaling

De huur dient per maand vooruit te worden voldaan door middel van automatische incasso.

Overeenkomst

Volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken ROZ model 30 januari 2015, artikel 7:230a BW bedrijfsruimte (kantoor- en overige bedrijfsruimte) et de bijbehorende algemene bepalingen en nodige aanvullingen.

Indexering

Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de consumenten prijs index reeks ‘alle huishoudens’ samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (2013=100). 

Zekerheidstelling

Ter zake van een huurovereenkomst is een bankgarantie of waarborgsom verschuldigd ten bedrage van drie maanden huur, servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting. Ter zake van een koopovereenkomst is een waarborgsom of bankgarantie verschuldigd ten bedrage van 10% van de totale koopsom.

Omzetbelasting

Over de te huren ruimte wordt wel omzetbelasting in rekening gebracht.

Servicekosten (leveringen en diensten)

Door verhuurder zullen eigen aansluitingen voor de levering van gas, water en elektra worden gerealiseerd. Door verhuurder worden geen leveringen en diensten verzorgd en er zijn geen servicekosten van toepassing. Huurder verplicht zich om voor instandhouding van gebouw-gebonden (technische) installaties, buitenterrein en aanhorigheden onderhoudscontracten af te sluiten bij erkende / gecertificeerde instanties.

Bijzonderheden

Huurder zal worden gescreend op haar activiteiten alvorens de huurovereenkomst gesloten zal worden.

De bedrijfshal kan eventueel nog worden gesplitst in twee gelijke bedrijfsruimten.


Adres:
Centaurusweg ong.
5015 TC   Tilburg

Totaal aantal m²:  868 m²
Huurbaar vanaf m²:  434 m²
Huurprijs:  € 55,- pmpj

Koopprijs:  Niet van toepassing