Brochure aanvragen

Lovense Kanaaldijk 23 Tilburg

Algemeen

Tilburg is een moderne industriestad met een gezond ondernemingsklimaat, de economische welvaart en voortgang is Tilburg niet voorbij gegaan. Door de gunstige ligging aan de A58, de goede voorzieningen voor transport per spoor en via water is Tilburg een multimodaal logistiek knooppunt. Er werken thans circa 80.000 mensen in diverse sectoren, van de zakelijke dienstverlening tot de industrie, bij zowel kleine als zeer grote ondernemingen. Kenmerkend voor Tilburg is de aanwezige ondernemersgeest, welke een gezonde basis vormt voor een positieve economische groei.

Locatie

Het object is gunstig  gelegen aan de Lovensekanaaldijk op bedrijventerrein ‘Kanaalzone’.  Bedrijventerrein Kanaalzone is gelegen aan de noord-/oostzijde van Tilburg nabij de Noordoost tangent. Deze verbindingsroute zorgt voor directe aansluitingen op de rijksweg N261 (Tilburg – Waalwijk) en de snelwegen A65 (Tilburg – ’s-Hertogenbosch) en A58 (Breda – Tilburg – Eindhoven),        maar  de Ringbanen en  het stadscentrum zijn binnen enkele minuten te bereiken. Het centraal station is op korte afstand gelegen.

Bestemming

De vigerende bestemming is: ‘Gemengd – Grootschalig’.

De voor ‘Gemengd – Grootschalig’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. bedrijven, behorende tot maximaal categorie 3.1 uit Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteitenmet dien verstande dat:
 2. de maximaal toegestane categorie per bestemmingsvlak is weergegeven;
 3. risicovolle inrichtingen alleen zijn toegestaan, die bestaan op het tijdstip van tervisielegging

van het ontwerp van dit bestemmingsplan;

 1. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijven tot en met categorie 2’ bedrijven zijn toegestaan

behorende tot maximaal categorie 2 uit Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten;

 1. de op het tijdstip van ter visie legging van het ontwerp van dit bestemmingsplan bestaande bedrijven die vallen in een hogere dan de in het bestemmingsvlak maximaal toelaatbaar geachte categorie zoals vermeld in Bijlage 4 Overzicht bedrijven met afwijkende milieucategorieen aangeduid met ‘bedrijf van categorie 3.2’ dan wel ‘bedrijf van categorie 4.1’, met dien verstande dat deze bedrijven alleen als bestaand zijn toegestaan;
 2. kantoren tot maximaal 250 m² bruto vloeroppervlak per zelfstandige eenheid met een maximum van 700 m² bruto vloeroppervlak per bestemmingsvlak, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
 3. recreatie, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
 4. sport, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
 5. dienstverlening, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
 6. watergebonden bedrijvigheid voor zover gelegen langs het Wilhelminakanaal, met inachtneming van het gestelde onder a. en b.;
 7. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 8. bouwwerken van algemeen nut.

Bron: ruimtelijkeplannen.nl (18 december 2019)

Object

Het object bestaat uit een tweetal bedrijfsruimten gelegen op een perceel van 394 m².
De bedrijfsruimte (1955), gelegen direct aan de straat, heeft een oppervlakte van circa 115 m².
Een tweede bedrijfsruimte (2005), gesitueerd achter op het perceel, heeft een oppervlakte van circa 119 m² en is bereikbaar via een inrijpoort.

Oppervlak

Bedrijfsruimte I:      circa 120m² bvo
Bedrijfsruimte II:     circa 125 m² bvo

Indeling

Bedrijfsruimte I:      Entree naar hal met aan weerszijde een kantoorkamer. Vanuit de hal toegang tot de bedrijfsruimte. In de bedrijfsruimte een pantry, toilet en was-gelegenheid.
Bedrijfsruimte II:     Overheaddeur en loopdeur naar open bedrijfsruimte met pantry en toilet.

Voorzieningen

 • Pantry en toilet in beide bedrijfsruimten;
 • Krachtstroom;
 • Centrale verwarming;
 • Afsluitbaar buitenterrein;

Parkeren

Tenminste 6 parkeerplaatsen op eigen terrein. parkeerterrein voor zeven auto’s en voldoende parkeergelegenheid op openbaar terrein.

Aanvaarding

In overleg.

Vraagprijs

€ 289.000,- k.k.


Adres:
Lovense Kanaaldijk 23
5046 AW   Tilburg

Totaal aantal m²:  245 m²
Huurbaar vanaf m²: 
Huurprijs:  Niet van toepassing

Koopprijs:  € 289.000,- k.k.