VERHUURD

Brochure aanvragen

Ringbaan Noord 99

Locatie

Het object is gelegen aan de drukke Ringbaan Noord te Tilburg ter hoogte van de Leen Bakker winkel. Door de hoekligging in het complex, waarin ook Basic Fit en recent Q1 Sanitair zijn gehuisvest, heeft het object een zeer grote attentiewaarde.

Object

De oppervlakte van de ruimte bedraagt circa 380 m². Aan de zijde van de Ringbaan Noord bedraagt de frontbreedte van circa 25 meter, aan de zijde van de parkeerruimte is circa 10 meter front aanwezig.

 

De ruimte is als volgt verdeeld:

 • Begane grond circa 230 m²
 • Eerste verdieping circa 150 m²

De ruimte is in een object met een oude industriële look gelegen en kan geschikt gemaakt worden voor diverse doeleinden.

In overleg met de verhuurder is maatwerk mogelijk.

Huurprijs

In nader overleg en naar aanleiding van het afwerkingsniveau vast te stellen.

Huurperiode

5  jaar + 5 jaar optie. Andere perioden in overleg.

Voorzieningen

In nader overleg af te werken.

Parkeren

Bij de ruimte is een ruim parkeerterrein gelegen.

Overeenkomst

Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) en de bijbehorende algemene bepalingen en nodige aanvullingen.

Indexering

Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de consumenten prijs index reeks ‘alle huishoudens’ samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (2013=100).

Zekerheidsstelling

Waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden.

Huurbetaling

De huur dient per maand vooruit te worden voldaan door middel van automatische incasso.

Omzetbelasting

Over de te huren ruimte wordt wel / geen  omzetbelasting in rekening gebracht.

Aanvaarding

In overleg.

Bestemming

De bestemming is breed. ‘Gemengd-Grootschalig’  met de aantekening detailhandel perifeer.

De voor ´Gemengd – Grootschalig´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. bedrijven, behorende tot maximaal categorie 3.1 uit Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten met dien verstande dat:
 1. de maximaal toegestane categorie per bestemmingsvlak is weergegeven;
 2. risicovolle inrichtingen alleen zijn toegestaan, die bestaan op het tijdstip van tervisielegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan;
 1. de op het tijdstip van ter visie legging van het ontwerp van dit bestemmingsplan bestaande bedrijven die vallen in een hogere dan de in het bestemmingsvlak maximaal toelaatbaar geachte categorie zoals vermeld in Bijlage 4 Overzicht bedrijven met afwijkende milieucategorie en aangeduid met ‘bedrijf van categorie 3.2’ danwel ‘bedrijf van categorie 4.1’, met dien verstande dat deze bedrijven alleen als bestaand zijn toegestaan;
 2. kantoren tot maximaal 250m² bruto vloeroppervlak per zelfstandige eenheid met een maximum van 700m² bruto vloeroppervlak per bestemmingsvlak, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
 3. recreatie, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
 4. sport, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
 5. dienstverlening, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;

In het bestemmingsplan is de term ‘Detailhandel perifeer’ als volgt omschreven:

 

Detailhandel welke behoort tot specifieke hierna genoemde branches, waarvan de vestiging behalve binnen gebieden of percelen waarbinnen detailhandel direct is toegestaan (gebieden met de bestemming Centrum, Centrum-Binnenstad, Detailhandel, Detailhandel-Perifeer en percelen met de functieaanduiding detailhandel, dan wel detailhandel perifeer) ook, na afwijkingsbesluit, is toegestaan binnen aangewezen gebieden op percelen met de bestemmingen Bedrijventerrein en Gemengd-Grootschalig.

 

Het betreft de volgende branches:

 • detailhandel in brandbare en/of gevaarlijke stoffen;
 • detailhandel in motorvoertuigen met een minimale bruto verkoopvloeroppervlak van 1.000m²;
 • detailhandel in keukens met een minimale bruto verkoopvloeroppervlak van 1.000m² ;
 • bouwmarkten / doe het zelf met een minimale bruto verkoopvloeroppervlak van 1.000 m² ;
 • detailhandel in sanitair met een minimale bruto verkoopvloeroppervlak van 1.000 m² ;
 • detailhandel in bruin- en witgoed (electra) met een minimale bruto verkoopvloeroppervlak van 1.000 m² ;
 • detailhandel in woninginrichting met een minimale bruto verkoopvloeroppervlak van 1.000 m² ;
 • detailhandel in sport en speelgoed met een minimale bruto verkoopvloeroppervlak van 1.000 m²;
 • tuincentra met een minimale bruto verkoopvloeroppervlak van 1.000 m² ;
 • automotive / fietsen met minimale bruto verkoopvloeroppervlak van 1.000 m².

Hierbij geld dat perifere detailhandel bij voorkeur gesitueerd wordt op gethematiseerde locaties. Bij grote locaties kan voor het compleet maken van het assortiment worden afgeweken van de minimale vloeroppervlakte per eenheid.


Adres:
Ringbaan Noord 99
5046 AA   Tilburg

Totaal aantal m²:  ca. 380 m²
Huurbaar vanaf m²: 
Huurprijs:  Nader overeen te komen

Koopprijs:  Niet van toepassing