VERHUURD

Brochure aanvragen

Jellinghausstraat 16 Tilburg

Bedrijfsobject met ca. 400 m² buitenterrein gelegen op industrieterrein Kraaiven

ALGEMEEN

Tilburg is met ruim 200.000 inwoners de 6e stad van Nederland. Tilburg is economisch gezien een succesvolle regio in Nederland welke ieder jaar groeit en zich snel verder ontwikkeld. Tilburg is zeer goed bereikbaar. De ringbanen zorgen binnen de stad voor een goede verbinding met de snelwegen richting Eindhoven, Breda en Den Bosch en Waalwijk. Het Centraal NS-station ligt tegen de rand van het stadscentrum. De nabijheid van goede infrastructuur, onderwijsinstellingen, legio winkels, uitgaansmogelijkheden en andere voorzieningen is voor de mensen die hier wonen en werken een groot pluspunt.

LOCATIE

Industrieterrein Kraaiven is gelegen aan de Noordwest zijde van Tilburg en kenmerkt zich door een grote diversiteit aan bedrijven, zowel qua grootte als qua activiteiten. In de nabije omgeving van deze locatie zijn een aantal grote en/of bekende bedrijven gevestigd zoals Ad van Geloven Snacks, IFF, NSK, Fabory, Destil, Bosch, Swaans, Van Raak Staal en van Riel. Dit bedrijventerrein van ruim 200 hectare is vanaf de jaren ’60 in fasen aangelegd en ligt ten noorden van het Wilhelminakanaal en ten westen van de Midden-Brabantweg. Het is een gemengd bedrijventerrein, met kavels variërend van zeer groot tot klein. Kraaiven geldt als een bovenregionaal bedrijventerrein waar grootschalige handels- en productiebedrijven het beeld bepalen.
De bereikbaarheid van bedrijventerrein Kraaiven is uitstekend door de aanwezigheid van de Noordwest tangent. Deze verbindingsroute zorgt voor aansluiting op de snelwegen A 261 (Tilburg – Waalwijk) en A 58 (Breda – Eindhoven en Breda – ’s-Hertogenbosch). Verder wordt bedrijventerrein Kraaiven gekenmerkt door goede verbindingen met de bestaande de wijken Tilburg-Noord en de Reeshof.

OBJECT

Onderhavige ruimte betreft een deel van het in totaal ca. 1.775 m² grote object. De verhuurbare ruimte bedraagt ca. 816 m² waarvan ca. 712 m² bedrijfsruimte. De overige ruimte is ingedeeld als kantoor, kantine en opslag. Tot de beschikbare ruimte behoort tevens ca. 400 m² buitenruimte.

Oppervlakte           

Bedrijfsruimte:               circa 816 m²

Buitenterrein:                 circa 400 m²

 

Energielabel

Het object heeft een energielabel C.

 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is onder meer voorzien van:

– staalkolom constructie;

– gemetselde borstwering;

– betonvloer;

– tl opbouw armaturen;

– gasgestookte heaters;

– 1 kraanbaan (8 ton);

– brandpreventie middelen;

– elektrisch bedienbare overheaddeur;

– kantoorruimte;

– krachtstroom voorziening (350 volt);

– 2000 kg/m² draagvermogen;

– verhard buitenterrein afsluitbaar middels een hekwerk;

 

Parkeren

Op eigen afgesloten buitenterrein zijn enkele parkeerplaatsen gesitueerd.

 

Huurprijs

€ 3.250,- per maand te vermeerderen met BTW.

 

Huurperiode

5 jaar + 5 jaar, overige huurperioden in overleg

 

Opleverdatum

Aanvaarding in overleg

 

Overeenkomst

Volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken ROZ model 30 januari 2015, artikel 7:230a BW bedrijfsruimte (kantoor- en overige bedrijfsruimte) et de bijbehorende algemene bepalingen en nodige aanvullingen.

 

Indexering

Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de consumenten prijs index reeks ‘alle huishoudens’ samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (2015=100).

 

Zekerheidsstelling

Ter zake van een huurovereenkomst is een bankgarantie of waarborgsom verschuldigd ten bedrage van drie maanden huur en de verschuldigde omzetbelasting.

 

Omzetbelasting

Over de te huren ruimte wordt wel omzetbelasting in rekening gebracht.

 

Huurbetaling

De huur dient per kalendermaand vooruit te worden voldaan.

 

Voorbehoud en gunning

Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar. De

vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling

te treden. Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg

samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig.


Adres:
Jellinghausstraat 16
5048 AZ   Tilburg

Totaal aantal m²:  ca. 812 m²
Huurbaar vanaf m²: 
Huurprijs:  € 3.250,- per maand