Brochure aanvragen

Stadhuisplein 164 Tilburg

COMMERCIELE RUIMTE PROMINENT GELEGEN AAN HET (IN AANBOUW ZIJNDE) STADSFORUM

 

Algemeen

De Tilburgse binnenstad is volop in ontwikkeling. Het winkelaanbod groeit, de nieuwe Emmastraat nadert haar voltooiing, het straatbeeld wordt steeds groener en met de aanleg van het nieuwe Stadsforum is reeds begonnen. Het kernwinkelgebied ondergaat momenteel een metamorfose. De gemeente bouwt samen met haar partners aan een aantrekkelijke binnenstad die klaar is voor de toekomst. Het ‘dwaalgebied’ ontpopt zich steeds meer als een eigenzinnig gebied met een gevarieerd aanbod aan speciaalzaken, restaurants, terrassen en uitgaansgelegenheden.

Verder wordt in Tilburg gebouwd aan het Stadsforum: een nieuw groot plein in de ruimte tussen de Schouwburg & Concertzaal, de Heikese kerk, het Stadhuis, het Factorium en Fontys Hogeschool voor de Kunsten. De Cityring wordt volgend jaar opnieuw ingericht en teruggebracht naar een eenbaansweg. Het Stadsforum wordt straks een sfeervol en bruisend plein dat plaats biedt aan de zaterdagmarkt, Festival van het Levenslied, de Tilburgse Kermis en kleinschalige festivals.

 

Locatie

De commerciële ruimte is gelegen aan het Stadhuisplein tegenover het vernieuwde Stadhuis en naast de nieuwe Stadswinkel (oplevering derde kwartaal 2023). Het nabij gelegen busstation en de parkeergarages Koningsplein en Emmapassage zorgen voor een goede bereikbaarheid. Dit gedeelte van het Stadhuisplein wordt onderdeel van het nieuw aan te leggen Stadsforum.

 

Object

Momenteel bestaat het object uit twee aparte ruimtes. Het is echter wenselijk deze ruimtes te combineren tot één object van ca. 150 m² en dit te vergroten met een aanbouw van ca. 58 m² aan de voorzijde. Van de kandidaat huurder wordt verwacht ook de nog te realiseren aanbouw/serre te huren.  Het object wordt casco opgeleverd.

 

Oppervlakte

Bestaande beschikbare oppervlakte:                                              ca. 153 m²

Nieuw te bouwen aanbouw/serre:                                                  ca.    59 m²

 

Totale oppervlakte na realisatie aanbouw:                                   ca. 212 m²

 

Parkeren

In de directe omgeving zijn een breed aanbod aan (betaalde) parkeermogelijkheden aanwezig.

 

Bestemming

De volgende functies zijn toegestaan:

  • Detailhandel; eventueel met detailhandel ondersteunende horeca.
  • Kantoor;
  • Zakelijke en maatschappelijke dienstverlening

 

Eigenaar is bereid onder voorwaarde zijn medewerking te verlenen aan een daghorecazaak.

 

Huurprijs

Bestaande commerciële ruimte:          € 47.000,- per jaar excl. btw;

Nog te realiseren aanbouw:                   € 16.000,- per jaar excl. btw (prijspeil 2023).

 

Indexering

Jaarlijkse indexering voor het eerst een jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten prijs Index CPI reeks ‘alle huishoudens’ samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (2015 = 100)

 

Servicekosten

Door verhuurder worden geen leveringen en diensten verzorgd en derhalve worden er geen servicekosten in rekening gebracht. De leveringscontracten met betrekking tot nutsvoorzieningen zullen door huurder rechtstreeks worden afgesloten met de desbetreffende Nutsbedrijven.

 

Opleverdatum

Derde kwartaal 2024.

 

Omzetbelasting

Indien huurder minder dan voor 90% BTW belaste prestaties verricht en derhalve niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dit feit zich voordoet zal de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting BTW, zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

 

Huurtermijn 

De huurperiode bedraagt vijf of tien jaar met verlengingsmogelijkheid van telkens vijf jaren.

 

Huurovereenkomst

R.O.Z. (Raad voor Onroerende Zaken) model 30 januari 2015, artikel 7:230a BW bedrijfsruimte (kantoor- en andere bedrijfsruimte) dan wel model 14 december 2022, artikel 7:290 BW winkelruimte, met de bijbehorende algemene bepalingen en eventueel benodigde aanvullingen.

 

Zekerheidsstelling

Bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden (huur, servicekosten en BTW).

 

Huurbetaling

Huurbetaling per maand vooruit door middel van een automatische incasso.

 

Voorbehoud

Verhuur geschiedt onder aanvaarding en onder voorbehoud goedkeuring van eigenaar.


Adres:
Stadhuisplein 164
5038 TC   Tilburg

Totaal aantal m²:  ca. 153 m² + 59 m²
Huurbaar vanaf m²: 
Huurprijs:  € 47.000,- per jaar