VERKOCHT

Brochure aanvragen

Ringbaan Noord 13 Tilburg

Object

Het perceel van ca. 3.279 m² is deel bebouwd, deels verhard terrein, en deels groenvoorziening. Het woonhuis dateert oorspronkelijk uit 1965, en is in 1992 gerenoveerd en uitgebouwd. Op de begane grond bevinden zich de woonkamer, keuken, bijkeuken met toiletruimte en de hal. Via een vaste trap is de eerste verdieping te bereiken, waar zich 4 slaapkamers en een badkamer. Een tweede vaste trap brengt ons naar de zolder, die uitermate geschikt is als berging.

Op het perceel staat tevens een showroom van circa 124 m² BVO welke goed te zien is vanaf het kruispunt. De showroom / winkelruimte en heeft een grote glazen pui van bijna 12 meter breed. Verder op het terrein staat een werkruimte / opslagruimte van circa 390 m² VVO. Het terrein is deels verhard met een klinkerbestrating, en deels grasveld.

Locatie

Het perceel is gelegen op de hoek van de Quirijnstoklaan / Ringbaan Noord, en is hierdoor niet alleen ontzettend goed bereikbaar, maar heeft tevens een zeer hoge attentiewaarde. En bushalte-plaats in op 500 meter afstand gelegen. De omgeving wordt gekenmerkt door diverse grotere en kleine kantoorgebruikers en recreatieve bezigheden, zoals restaurants en bowlingbaan.

Tilburg algemeen

Tilburg is met ruim 200.000 inwoners de 6e stad van Nederland. Tilburg is economisch gezien een succesvolle regio in Nederland. Tilburg is zeer goed bereikbaar. De Ringbanen zorgen voor een goede verbinding met de snelwegen richting Eindhoven, Breda en Den Bosch en Waalwijk. Het Centraal NS-station ligt tegen de rand van het winkelcentrum. De nabijheid van goede onderwijsinstellingen, legio winkels, uitgaansmogelijkheden en andere voorzieningen is voor de mensen die hier wonen en werken een groot pluspunt.

Van alle bedrijventerreinen in Tilburg ligt de Kanaalzone het dichtst bij het centrum van Tilburg. Het is dan ook uitstekend bereikbaar voor automobilisten. Tegelijkertijd is door het stelsel van Ringbanen en Tangenten de ontsluiting naar de snelwegen rond de stad prima. Het bijzondere aan het bedrijventerrein is dat er naast bedrijvigheid ook ruimte is om te recreëren.

Bestemmingsomschrijving

Bestemming Gemengd – Grootschalig tot cath. 3.2, met bedrijfswoning

6.1.1 Functie

De voor ´Gemengd – Grootschalig´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. bedrijven, behorende tot maximaal categorie 3.1 uit Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteitenmet dien verstande dat:
  1. de maximaal toegestane categorie per bestemmingsvlak is weergegeven;
  2. risicovolle inrichtingen alleen zijn toegestaan, die bestaan op het tijdstip van tervisielegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan;
  3. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijven tot en met categorie 2’ bedrijven zijn toegestaan behorende tot maximaal categorie 2 uit Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten;
 2. de op het tijdstip van ter visie legging van het ontwerp van dit bestemmingsplan bestaande bedrijven die vallen in een hogere dan de in het bestemmingsvlak maximaal toelaatbaar geachte categorie zoals vermeld in Bijlage 4 Overzicht bedrijven met afwijkende milieucategorieen aangeduid met ‘bedrijf van categorie 3.2’ danwel ‘bedrijf van categorie 4.1’, met dien verstande dat deze bedrijven alleen als bestaand zijn toegestaan;
 3. kantoren tot maximaal 250m² bruto vloeroppervlak per zelfstandige eenheid met een maximum van 700m² bruto vloeroppervlak per bestemmingsvlak, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
 4. recreatie, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
 5. sport, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
 6. dienstverlening, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
 7. watergebonden bedrijvigheid voor zover gelegen langs het Wilhelminakanaal, met inachtneming van het gestelde onder a. en b.;
 8. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 9. bouwwerken van algemeen nut.

Oppervlakte

Perceelsgrootte                                        :  ca. 3.279 m²
Showroom                                                 :  ca. 124 m² BVO
Bedrijfsruimte                                           :  ca. 410 m² BVO
Woonhuis                                                   :  ca. 147 m² / 550 m³

Voorzieningen showroom / inpandig kantoorruimte:

 • Houten plafond met losse verlichtingsarmaturen;
 • Deel grind betonvloer, deels zwarte hoogglans tegelvloer;
 • CV ketel met heather
 • Rolluiken aan achterzijde

Voorzieningen werkplaats / opslagruimte:

 • Uit schoon metselwerk opgetrokken wanden;
 • Deels platdak, deels gebogen dak;
 • Kraan 500 kg;
 • Verwarming middels luchtverwarming;
 • Betonnen vloer
 • Inpandige toiletruimte
 • Inpandige kantoorruimte circa 14 m²

Buitenterrein:

 • Verharding deels met klinkers, deels met verouderde asfaltering, deels met grind;
 • Een gedeelte is ook begroeid;
 • Terreinafscheiding deels metselwerk, deels betonnen scheiding, deels hekwerk;
 • Bodemrapport is aanwezig; geen verdachte locaties.

Woonhuis:

 • Begane grond; woonkamer, keuken, bijkeuken met toiletruimte en centrale hal
 • Eerste verdieping; 4 slaapkamers en badkamer.

Koopprijs

De koophuis van het gehele perceel met opstallen bedraagt € 895.000,- kosten koper, excl. BTW.

Opleverdatum

Aanvaarding in overleg

Zekerheidsstelling

Ter zake van een koopovereenkomst is een waarborgsom of bankgarantie verschuldigd ten bedrage van 10% van de totale koopsom.


Adres:
Ringbaan Noord 13
5013 EA   Tilburg

Totaal aantal m²:  3.279
Huurbaar vanaf m²: 
Huurprijs:  Niet van toepassing

Koopprijs:  € 895.000,- k.k.