Klachtenprocedure

De klachtenprocedure van Bresson van Kempen Bedrijfshuisvesting is hieronder vastgelegd en legt uit hoe een klacht kan worden ingediend bij Bresson van Kempen Bedrijfshuisvesting. De Bresson van Kempen Bedrijfshuisvesting klachtenprocedure kent twee stappen.

Stap 1 klachtenprocedure Bresson van Kempen Bedrijfshuisvesting
Deze stap geeft Bresson van Kempen Bedrijfshuisvesting de mogelijkheid om uw klacht in behandeling te nemen. Bresson van Kempen Bedrijfshuisvesting probeert de klacht naar uw tevredenheid op te lossen. Als u met ons gesproken heeft over uw klacht, vragen wij u de informatie over de klacht op papier te zetten. We vragen u dit te doen om een goed beeld te krijgen van uw klacht. De schriftelijke klacht kunt u sturen aan:

Bresson van Kempen Bedrijfshuisvesting bv
T.a.v. de directie
Tivolistraat 2
5017 HP Tilburg
Tel: 013 5400755
E-mail: info@bressonvankempen.nl

We nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Binnen zeven dagen ontvangt u van ons bericht dat wij uw klacht ontvangen hebben. Binnen 28 dagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. Indien het voor ons niet mogelijk is binnen 28 dagen een reactie op uw klacht te geven, ontvangt u binnen deze termijn een bericht waarin wij specificeren waarom wij nog geen reactie kunnen geven en een prognose binnen welke termijn wij dit wel kunnen.
Als u niet tevreden bent met de door ons aangedragen oplossing, dan kunt u kiezen voor stap 2.

Stap 2 klachtenprocedure NVM

NVM hanteert het standpunt dat een makelaar in eerste instantie de gelegenheid behoort te krijgen om klachten over hem of zijn kantoor zelf op te lossen. Bij het behandelen van klachten is Bresson van Kempen Bedrijfshuisvesting daarmee uw eerste aanspreekpunt. Mocht u echter van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot NVM, die een eigen klachtenprocedure kent. Uitgebreide informatie over de klachtenprocedure bij de NVM is te vinden op de website van de NVM, www.nvm.nl,  onder ‘klachtenprocedure’.