Taxatierapporten

Betrouwbare, marktconforme informatie over de waarde van onroerende zaken, snel en deskundig opgemaakt door beëdigde taxateurs? Bresson van Kempen Bedrijfshuisvesting staat er garant voor.

Het taxeren van een onroerende zaak vraagt een bijzondere zorgvuldigheid, vakkennis én gevoel voor de markt. Wij garanderen een realistisch waardeoordeel, gebaseerd op deskundigheid en objectiviteit en taxeren onder meer voor financieringsaanvragen, fiscaliteiten, balanswaarderingen en bedrijfsverplaatsingen. Kortom, wij leveren u de benodigde informatie. Snel, deskundig, objectief en efficiënt.

Onafhankelijk taxateur

Wij zijn NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) geregistreerd en voeren alle taxaties uit volgens het ”vier-ogen-principe”. Om onze onafhankelijkheid te waarborgen, wordt bij iedere waarderingsvraag gecontroleerd of vanuit eerdere betrokkenheid een “conflict of interest” kan ontstaan.

De aard van de getaxeerde objecten varieert, maar blijft in principe altijd commercieel-, industrieel- of zorg gerelateerd. Ons werkgebied is Midden Brabant met een sterke focus op Tilburg.