VERHUURD

Brochure aanvragen

Boogschutterstraat 22 Tilburg

Algemeen

Het bedrijfsgebouw is gelegen op industrieterrein Loven aan de Boogschutterstraat. Industrieterrein Loven beschikt over een haven- en railterminal, wat voor veel bedrijven een belangrijke beweegreden is om zich op dit multimodale industrieterrein te vestigen. Daarnaast kenmerkt het industrieterrein zich door de diversiteit in gebouwen en haar gebruikers. Enkele bekende bedrijven die gevestigd zijn op het industrieterrein zijn: Pontmeyer, Albert Heijn, Kuehne + Nagel, Rhenus en NedTrain.

Locatie

Het object is gelegen aan de Boogschutterstraat, aan de achterkant van de Jules Verneweg  op bedrijventerrein Loven. De Jules Verneweg vormt de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein. Door de directe ligging van bedrijventerrein Loven aan de noordelijke ring rondom Tilburg is de bereikbaarheid met eigen vervoer uitstekend te noemen. Het centraal station is op korte afstand gelegen.

Object

De bedrijfshal, met een vrije hoogte van circa 5,5 meter is bereikbaar via de Boogschutterstraat. De kolomvrije hal heeft een vrije overspanning van bijna 18 meter! Via een poort kan het binnenterrein en de overheaddeur worden bereikt. Dit binnenterrein van circa 700 m²  is volledig verhard en wordt gedeeld met de gebruiker van het object aan de Jules Verneweg 96A (Dronk). Dronk gebruikt het binnenterrein enkel als overweg naar de roldeur naar de eigen bedrijfsruimte.

Oppervlakte

Bedrijfsruimte:                                         ca. 720 m²
Buitenterrein:                                            ca. 700 m²

Mogelijkheden

Indien huurder dit wenst is de eigenaar bereid aanpassingen aan het pand te doen, zoals extra inpandige kantoorruimte, kantine, dubbele toiletruimte en / of extra overheaddeur. Op basis van uw wensen zullen deze aanpassingen in de huurprijs worden verrekend.

Voorzieningen bedrijfsruimte :

  • Overheaddeur;
  • Heather;
  • Toilet; 

Huurder kan tevens gebruik maken van:

  • Buitenterrein;

Parkeren

Voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein.

Huurprijs in huidige staat

€ 34.000,- per jaar te vermeerderen met BTW.

Huurtermijn

Vijf (5) jaren.

Verlengingen

Optietermijn van vijf (5) jaar ten behoeve van huurder.

Huuringangsdatum

In overleg

Opzegtermijn

twaalf (12) maanden

Huurbetaling

De huur dient per maand vooruit te worden voldaan door middel van automatische incasso.

Overeenkomst

Volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken ROZ model 30 januari 2015, artikel 7:230a BW bedrijfsruimte (kantoor- en overige bedrijfsruimte) et de bijbehorende algemene bepalingen en nodige aanvullingen.

Indexering

Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de consumenten prijs index reeks ‘alle huishoudens’ samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (2013=100).

Zekerheidsstelling

Ter zake van een huurovereenkomst is een bankgarantie of waarborgsom verschuldigd ten bedrage van drie maanden huur, servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

Omzetbelasting

Over de te huren ruimte wordt wel omzetbelasting in rekening gebracht.

Servicekosten (leveringen en diensten)

Door verhuurder zullen eigen aansluitingen voor de levering van gas, water en elektra worden gerealiseerd. Door verhuurder worden geen leveringen en diensten verzorgd en er zijn geen servicekosten van toepassing. Huurder verplicht zich om voor instandhouding van gebouw-gebonden (technische) installaties, buitenterrein en aanhorigheden onderhoudscontracten af te sluiten bij erkende / gecertificeerde instanties.

Bijzonderheden

Dit binnenterrein wordt gedeeld met de gebruiker van het object aan de Jules Verneweg 96A en gebruikt deze enkel als overweg naar de roldeur van haar eigen bedrijfsruimte.

Huurder zal worden gescreend op haar activiteiten alvorens de huurovereenkomst gesloten zal worden.

Inlichtingen                                           Frans Huijbregts


Adres:
Boogschutterstraat 22
5015 BW   Tilburg

Totaal aantal m²:  720 m²
Huurbaar vanaf m²:  720 m²
Huurprijs:  € 34.000,- per jaar

Koopprijs:  Niet van toepassing