VERHUURD

Brochure aanvragen

Von Suppéstraat 13 Tilburg

Algemeen

Tilburg is met ruim 220.000 inwoners de 7e stad van Nederland. De stad is economisch gezien een succesvolle regio in Nederland welke ieder jaar groeit en zich snel verder ontwikkeld. Tilburg is zeer goed bereikbaar. De ringbanen zorgen binnen de stad voor een goede verbinding met de snelwegen richting Eindhoven, Breda en Den Bosch en Waalwijk. Het Centraal NS-station ligt tegen de rand van het stadscentrum. De nabijheid van goede infrastructuur, onderwijsinstellingen, legio winkels, uitgaansmogelijkheden en andere voorzieningen is voor de mensen die hier wonen en werken een groot pluspunt.

 

Locatie

De bedrijfsruimte is centraal gelegen in stadsdeel ‘Tilburg-Noord’, nabij het Wagnerplein en uitvals-wegen. De objecten in de wijk hebben veelal een woonbestemming, daarnaast zijn er panden met een winkel-, industrie- of kantoorfunctie. Stadsdeel ‘Tilburg-Noord’ heeft ruim 24.000 inwoners en is daarmee een van de grotere wijken in Tilburg. De wijk beschikt over twee winkelcentra waarvan winkelcentrum ‘Wagnerplein’ op zeer korte afstand is gelegen. Vrijwel alle benodigde voorzieningen zijn in de wijk te vinden.

 

Object

Het object, een voormalige vestiging van Fit For Free, verkeert in uitstekende staat. Er bevinden zich twee kleedruimtes met douches en toiletten bij de ingang van het pand. Daarnaast zijn er nog twee extra toiletgroepen, kantoorruimte en een lunchruimte aanwezig. Naast deze ruimtes bestaat het pand uit drie grote, aan elkaar grenzende ruimtes. Het betreft de begane grond van het object, boven de bedrijfsruimte zijn andere huurders gevestigd, de ruimte beschikt echter over eigen toegang en eigen nutsvoorzieningen. De volledige inventaris en klantenbestand zijn eventueel beschikbaar ter overname.

 

Bestemming

Naast gebruik als sportschool, biedt het bestemmingsplan ruime gebruiksmogelijkheden.  De vigerende bestemming is ‘Binnenwijkse Bedrijventerreinen’. Dit houdt in dat het perceel bestemd is voor het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten die liggen op het vlak van industrie, handel en groothandel met bijbehorende showroom (derhalve géén detailhandel daaronder te begrijpen), ambacht, nijverheid, productie, distributie, logistiek, vervoer, opslag, reparatie (waaronder autoreparatiebedrijven), e.d. Tevens worden hiertoe gerekend bijbehorende kantoorruimten en installaties. Onder “bedrijven” worden bedrijfspompen, zijnde pompen die in hoofdzaak zijn bedoeld voor de eigen brandstoffenvoorziening, niet begrepen. Niet tot “bedrijven” worden gerekend: “kantoren”, “horeca”, “(perifere) detailhandel”, “utiliteitsvoorzieningen”, “tank- en servicestation”, “autowasplaatsen”, “zorg- en dienstverlening”, “ recreatie en sport”, “agrarisch bedrijf” en “maatschappelijke instellingen”. (“Bedrijf” is de technische eenheid van “onderneming”, met dit laatste begrip is de “economische” eenheid bedoeld). Dit perceel is tevens bestemd voor:

 • kantines / restauratieve voorzieningen (voorzover ondersteunend en ondergeschikt);
 • productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen, mits van ondergeschikte aard;
 • bedrijfswoningen alleen voor zover op de plankaart als zodanig aangegeven; d. andere bijbehorende voorzieningen zoals:
 1. verkeersvoorzieningen zoals fiets- en voetpaden, ontsluiting, in- en uitritten, wegen en paden die deel uitmaken van een intern verkeerscirculatiesysteem, bevoorradingshof e.d.;
 2. parkeer- en stallingsvoorzieningen zoals parkeerterreinen, -plaatsen, fietsenstallingen, parkeer- c.q. stallingsgarages of -kelders e.d. met inachtneming van het bepaalde in art. 6;
 3. groenvoorzieningen zoals beplanting, plantsoentjes, paden, waterpartijen e.d. 13.1.3

 

Het bouwperceel is op de plankaart tevens aangegeven met de navolgende perceelsgerichte bestemmingen:

 1. p: perifere detailhandel;
 2. r: recreatie en sport;
 3. k: kantoren;
 4. m: maatschappelijke instellingen.

Oppervlakte

Bedrijfsruimte totaal:                               circa 1.145 m² BVO

 

Voorzieningen

 • Kleedkamers met douches en toiletten
 • Meerdere toiletgroepen
 • PVC-vloer
 • Systeemplafond met armaturen
 • Eigen meters nutsvoorzieningen
 • Alle inrichting beschikbaar ter overname

 

Parkeren

Er bevinden zich enkele parkeerplaatsen voor de deur op eigen terrein. Daarnaast is er ook gratis openbare parkeerruimte aanwezig.

 

Huurprijs

€ 80.000,- per jaar excl.

 

Huurperiode

5 + 5 jaar, overige perioden in overleg.

 

Opleverdatum

Vanaf maart 2022.

 

Overeenkomst

Volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken ROZ met de bijbehorende algemene bepalingen en nodige aanvullingen.

 

Indexering

Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de consumenten prijs index reeks ‘alle huishoudens’ samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (2015=100).

 

Zekerheidsstelling

Ter zake van een huurovereenkomst is een bankgarantie of waarborgsom verschuldigd ten bedrage van drie maanden huur, servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

 

Omzetbelasting

Over de te huren ruimte wordt omzetbelasting in rekening gebracht.

 

Huurbetaling

De huur dient per maand vooruit te worden voldaan door middel van automatische incasso.

 


Adres:
Von Suppéstraat 13
5011 EE   Tilburg

Totaal aantal m²:  ca. 1145 m²
Huurbaar vanaf m²: 
Huurprijs:  €80.000,- per jaar