VERHUURD

Brochure aanvragen

Ringbaan-Noord 105 Tilburg

LOCATIE

Het object is gelegen aan de drukke Ringbaan Noord te Tilburg ter hoogte van de Leen Bakker winkel. Door de hoekligging in het complex heeft het object een zeer grote attentiewaarde.

OBJECT

De oppervlakte van de multifunctionele ruimte bedraagt circa 400 m².

De ruimte is als volgt verdeeld:
Kantoor/atelier circa 177 m²
Bedrijfsruimte circa 223 m²

De ruimte kan geschikt gemaakt worden voor diverse doeleinden en kan in overleg met de verhuurder op diverse manieren worden ontsloten. In overleg met de verhuurder is maatwerk mogelijk.

HUURPRIJS

In nader overleg en naar aanleiding van het afwerkingsniveau vast te stellen, indicatief kan uitgegaan worden van een huurprijs van tenminste € 30.000,00 per jaar exclusief BTW en servicekosten.

 

HUURPERIODE

5 jaar + 5 jaar optie. Indien er door verhuurder een investering gedaan dient te worden dan bij voorkeur 10 jaar.

VOORZIENINGEN

In nader overleg af te werken.

PARKEREN

Bij de ruimte is een ruim algemeen parkeerterrein gelegen.

OVEREENKOMST

Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) en de bijbehorende algemene bepalingen en nodige aanvullingen.

INDEXERING

Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de consumenten prijs index reeks ‘alle huishoudens’ samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (2013=100).

ZEKERHEIDSSTELLING

Waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden.

HUURBETALING

De huur dient per maand vooruit te worden voldaan door middel van automatische incasso.

OMZETBELASTING

Over de te huren ruimte wordt wel omzetbelasting in rekening gebracht.

AANVAARDING

In overleg

BESTEMMING

De bestemming is breed. ‘Gemengd-Grootschalig’. De voor ´Gemengd – Grootschalig´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven, behorende tot maximaal categorie 3.1 uit Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten met dien verstande dat:
1. de maximaal toegestane categorie per bestemmingsvlak is weergegeven;
2. risicovolle inrichtingen alleen zijn toegestaan, die bestaan op het tijdstip van tervisielegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan;
b. de op het tijdstip van ter visie legging van het ontwerp van dit bestemmingsplan bestaande bedrijven die vallen in een hogere dan de in het bestemmingsvlak maximaal toelaatbaar geachte categorie zoals vermeld in Bijlage 4 Overzicht bedrijven met afwijkende milieucategorie en aangeduid met ‘bedrijf van categorie 3.2’ danwel ‘bedrijf van categorie 4.1’, met dien verstande dat deze bedrijven alleen als bestaand zijn toegestaan;
c. kantoren tot maximaal 250m² bruto vloeroppervlak per zelfstandige eenheid met een maximum van 700m² bruto vloeroppervlak per bestemmingsvlak, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
d. recreatie, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
e. sport, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
f. dienstverlening, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;


Adres:
Ringbaan-Noord 105
5046 AA   Tilburg

Totaal aantal m²:  ca. 400 m²
Huurbaar vanaf m²: 
Huurprijs:  Vanaf €30.000,- per jaar