Brochure aanvragen

Koningsplein 3 Tilburg

COMMERCIELE RUIMTE GELEGEN OP PROMINENTE LOCATIE AAN HET KONINGSPLEIN

 

Algemeen

De Tilburgse binnenstad is volop in ontwikkeling. Het winkelaanbod groeit, de nieuwe Emmastraat en de verlengde Frederikstraat zijn net klaar, het straatbeeld wordt steeds groener en met de aanleg van het nieuwe Stadsforum is reeds begonnen. Het Koningsplein zal een  metamorfose ondergaan en zal straks de ‘Koningswei’ gaan heten. De ambitie is om voor voetgangers van de binnenstad via het Koningsplein en de Koopvaardijstrat een betere verbinding met de Piushaven te maken, nieuwe woningen te ontwikkelen en meer groen te krijgen in de binnenstad. Het huidige Koningsplein gaat veranderen in een groene Koningswei. Vergroenen op deze plek kan, omdat de markt en evenementen kunnen verhuizen naar het Stadsforum zodra dat gereed is.

 

Verder wordt in Tilburg gebouwd aan het Stadsforum: een nieuw groot plein in de ruimte tussen de Schouwburg & Concertzaal, de Heikese kerk, het Stadhuis, het Factorium en Fontys Hogeschool voor de Kunsten. De Cityring wordt volgend jaar opnieuw ingericht en teruggebracht naar een eenbaansweg. Het Stadsforum wordt straks een sfeervol en bruisend plein dat plaats biedt aan de zaterdagmarkt, de Festival van het Levenslied, de Tilburgse Kermis en kleinschalige festivals.

 

Locatie

De commerciële ruimte is gelegen aan het Koningsplein tegenover de nieuwe Stadswinkel (oplevering derde kwartaal 2023). Het nabij gelegen busstation en de parkeergarages Koningsplein en Emmapassage zorgen voor een goede bereikbaarheid.

 

Object

Het object is in huidige staat te betrekken. Afhankelijk van het beoogde gebruik en de beoogde oplevering kan er gesproken worden over een inbouwpakket c.q. opleverstaat.

 

 

Oppervlakte

Circa 850 m² verhuurbare vloeroppervlakte.

 

Deze vloeroppervlakte is over verschillende niveaus verdeeld.

  • Souterrain circa 100 m²
  • Begane grond circa 425 m²
  • Vide circa 200 m²
  • 2e verdieping circa 125 m²

 

Het is mogelijk om de naastgelegen ruimte geheel of gedeeltelijk bij de ruimte te betrekken. Er is circa 1.000 m² extra beschikbaar.

 

Bestemming

De bestemming is momenteel detailhandel. In goed overleg met de gemeente Tilburg zijn andere invullingen bespreekbaar.

 

Huurprijs

€ 95.000,= exclusief BTW per jaar.

 

Indexering

Jaarlijkse indexering voor het eerst een jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten prijs Index CPI reeks ‘alle huishoudens’ samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (2015 = 100)

 

Servicekosten

Door verhuurder worden geen leveringen en diensten verzorgd en derhalve worden er geen servicekosten in rekening gebracht. De leveringscontracten met betrekking tot nutsvoorzieningen zullen door huurder rechtstreeks worden afgesloten met de desbetreffende Nutsbedrijven.

 

Opleverdatum

In overleg vast te stellen.

 

Huurperiode

De huurperiode bedraagt vijf of tien jaar met verlengingsmogelijkheid van telkens vijf jaren.

 

Contract

R.O.Z. (Raad voor Onroerende Zaken) model 30 januari 2015, artikel 7:230a BW bedrijfsruimte (kantoor- en andere bedrijfsruimte) dan wel model 17 september 2012, artikel 7:290 BW winkelruimte, met de bijbehorende algemene bepalingen en eventueel benodigde aanvullingen.

 

Zekerheidsstelling

Bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden (huur, servicekosten en BTW).

 

Huurbetaling

Huurbetaling per maand vooruit door middel van een automatische incasso.

 

Voorbehoud

Verhuur geschiedt onder aanvaarding en onder voorbehoud goedkeuring van eigenaar.

 

Omzetbelasting

Indien huurder minder dan voor 90% BTW belaste prestaties verricht en derhalve niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dit feit zich voordoet zal de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting BTW, zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.


Adres:
Koningsplein 3
5038 WG   Tilburg

Totaal aantal m²:  ca. 850 m²
Huurbaar vanaf m²: 
Huurprijs:  € 95.000,- per jaar