VERHUURD

Brochure aanvragen

Ringbaan-Noord 27 Tilburg

Op zéér markant punt gelegen bedrijfsruimte met kantoorvoorziening

 

Optioneel ook te huur in combinatie met ca. 800 m² naastgelegen buitenterrein

 

Tilburg Algemeen

Tilburg is met ruim 200.000 inwoners de 6e stad van Nederland. Tilburg is economisch gezien een succesvolle regio in Nederland. Tilburg is zeer goed bereikbaar. De Ringbanen zorgen voor een goede verbinding met de snelwegen richting Eindhoven, Breda en Den Bosch en Waalwijk. Het Centraal NS-station ligt tegen de rand van het winkelcentrum. De nabijheid van goede onderwijsinstellingen, legio winkels, uitgaansmogelijkheden en andere voorzieningen is voor de mensen die hier wonen en werken een groot pluspunt.

 

Object

Bedrijfsobject met inpandige kantoorvoorzieningen en magazijnruimte. Het oorspronkelijke hoofd-gebouw is gebouwd in 1949 en bestaat uit één bouwlaag met een langgerekte gevel. Gedurende de jaren is het pand meerdere keren uitgebreid en verbouwd. Aan de gevels aan de straatzijde heeft schilverbetering plaatsgevonden, daarbij zijn de gevels aan de buitenzijde nageïsoleerd en zijn bestaande kozijnen gedeeltelijk vervangen door aluminium kozijnen met dubbel glas dan wel zijn er voorzetramen geplaatst voor de bestaande kozijnen. Naast de bedrijfsruimte van ca. 1.077 m² is er ca. 175 m² kantoorruimte aanwezig welke is onderverdeeld in een aantal verschillende ruimtes. Er is een pantry, dubbele toiletgroep en aparte toilet aanwezig. De bedrijfsruimte is toegankelijk voor (bestel)auto’s door de grote toegangsdeur, gesitueerd aan de Frans Mannaertsstraat.

 

Locatie

Het perceel is gelegen op een zichtlocatie aan de Ringbaan Noord, nabij de Quirijnstoklaan richting Tilburg Noord. De locatie is hierdoor goed herkenbaar en uitstekend bereikbaar. Op 500 meter afstand bevind zich een bushalte-plaats. De omgeving wordt gekenmerkt door diverse grotere en kleine kantoorgebruikers en bedrijven die actief zijn in de Leisure-branche, zoals sportinstellingen, een bowlingbaan, boulderhal en poolcentrum. Van alle bedrijventerreinen in Tilburg ligt de Kanaalzone het dichtst bij het centrum van Tilburg. Het is dan ook uitstekend bereikbaar voor automobilisten. Tegelijkertijd is door het stelsel van Ringbanen en Tangenten de ontsluiting naar zowel de snelwegen als de stad prima. Het bijzondere aan het bedrijventerrein is dat er naast bedrijvigheid ook ruimte is om te recreëren.

 

 

Optioneel te huren buitenterrein

Aan de achterzijde van het pand is een buitenterrein gelegen van ca. 800 m² ontsloten door middel van een toegangspoort aan de Frans Manneartsstraat. Dit buitenterrein is eventueel ook te huur in combinatie met de aangeboden bedrijfsruimte.

 

Bestemming

Het perceel is gelegen binnen de bestemmingsplan ‘Groeseind 2017’ en heeft binnen dit bestemmingsplan de bestemming ‘Gemengd-Grootschalig’. Op het perceel is een legio aan mogelijkheden gezien de brede bestemming.

De voor ´Gemengd – Grootschalig´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. bedrijven, behorende tot maximaal categorie 3.1 uit Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteitenmet dien verstande dat:
 2. de maximaal toegestane categorie per bestemmingsvlak is weergegeven;
 3. risicovolle inrichtingen alleen zijn toegestaan, die bestaan op het tijdstip van tervisielegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan;
 4. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijven tot en met categorie 2’ bedrijven zijn toegestaan behorende tot maximaal categorie 2 uit Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten;
 5. de op het tijdstip van ter visie legging van het ontwerp van dit bestemmingsplan bestaande bedrijven die vallen in een hogere dan de in het bestemmingsvlak maximaal toelaatbaar geachte categorie zoals vermeld in Bijlage 4 Overzicht bedrijven met afwijkende milieucategorieen aangeduid met ‘bedrijf van categorie 3.2’ dan wel ‘bedrijf van categorie 4.1’, met dien verstande dat deze bedrijven alleen als bestaand zijn toegestaan;
 6. kantoren tot maximaal 250 m² bruto vloeroppervlak per zelfstandige eenheid met een maximum van 700 m² bruto vloeroppervlak per bestemmingsvlak, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
 7. recreatie, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
 8. sport, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
 9. dienstverlening, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten – functiemenging;
 10. watergebonden bedrijvigheid voor zover gelegen langs het Wilhelminakanaal, met inachtneming van het gestelde onder a. en b.;
 11. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 12. bouwwerken van algemeen nut.

 

Het betreffende bestemmingsplan en de daarbij behorende bijlagen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Voorzieningen

 • Toegang voor voertuigen via grote toegangsdeur
 • Krachtstroom
 • Nageïsoleerd
 • Alarminstallatie
 • Reclame mogelijkheden
 • Betonvloer
 • Dubbele toiletgroep
 • Pantry
 • Systeemplafond met armaturen
 • Gedeeltelijk voorzien van airconditioning

 

Huurprijs

€ 75.000,- per jaar te vermeerderen met omzetbelasting

 

Oppervlakte

Magazijn                                                        :  ca. 1.077 m²

Kantoren                                                        :  ca. 175 m²

Optionele buitenterrein                           :  ca. 800 m²

 

Parkeren

Gratis en voldoende parkeergelegenheid rondom het gebouw.

 

Servicekosten

Niet van toepassing.

 

Huurperiode

In overleg.

 

Opleverdatum

Aanvaarding in overleg , op korte termijn.

 

Overeenkomst

Volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken ROZ met de bijbehorende algemene bepalingen en nodige aanvullingen.

 

Indexering

Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de consumenten prijs index reeks ‘alle huishoudens’ samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (2015=100).

 

Zekerheidsstelling

Ter zake van een huurovereenkomst is een bankgarantie of waarborgsom verschuldigd ten bedrage van drie maanden huur, servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

 

Omzetbelasting

Over de te huren ruimte wordt omzetbelasting in rekening gebracht.

 

Huurbetaling

De huur dient per maand vooruit te worden voldaan door middel van automatische incasso.


Adres:
Ringbaan Noord 27
5046 AA   Tilburg

Totaal aantal m²:  ca. 1252 m²
Huurbaar vanaf m²: 
Huurprijs:  € 75.000,- per jaar